Webchat

Porozmawiaj z naszym konsultantem
close

Regulamin korzystania z usługi Czat

 • Rozmowa z konsultantem przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim.
 • Rozpoczynając połączenie, użytkownik wyraża zgodę na rejestrację rozmowy.
 • Usługa umożliwia zadawanie pytań wyłącznie z zakresu prawa podatkowego i celnego niewymagających skomplikowanej analizy i interpretacji przepisów. W razie naruszenia tej zasady użytkownikowi zaproponowana zostanie możliwość skorzystania z innych usług.
 • Informacja udzielona w ramach usługi chat:
  • nie stanowi indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • nie jest informacją pozostającą w związku z przedmiotem postępowania podatkowego w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
  • nie stanowi wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
  • nie stanowi wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.
 • W przypadku, gdy pytanie dotyczy innego zakresu tematycznego niż wstępnie wybrany lub wykracza poza ten zakres, użytkownik akceptuje możliwość przekierowania rozmowy do innego konsultanta i ewentualne ponowne oczekiwanie w kolejce na rozmowę.
 • W przypadku, gdy konsultant nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, rozmowa może zostać przełączona do eksperta. O przekierowaniu rozmowy do eksperta decyduje konsultant.
 • W sytuacji wystąpienia treści obraźliwych, wypowiedzi naruszających zasady kultury lub dobra osobiste konsultanta, rozmowa może zostać przerwana/zakończona.
 • W przypadku, gdy rozmówca przez 3 minuty nie kontynuuje rozmowy, rozmowa może zostać zakończona przez konsultanta.

Proszę czekać...
Usługa czat niedostępna